Jak leczyć gotować w domu

Wrzenie jest ropniem skóry spowodowanym zakażeniem jednego z mieszków włosowych znajdujących się głęboko w skórze. Po kilku dniach następuje pierwszy rozwój stanu zapalnego - martwica mieszka włosowego i częściowo otaczających tkanek, i stopniowo w tym miejscu powstaje ubytek wypełniony ropą (t.

Zapalenie jelit: objawy i leczenie

Zapalenie sitowe jest zapaleniem zatoki sitowej (zatoki sitowej). Często zapalenie zatoki sitowej nazywa się ogólnym terminem „zapalenie zatok”, które należy rozumieć jako zapalenie dowolnej z czterech par zatok. Zatoki przynosowe (oprócz sitowia) obejmują również zatoki szczękowe - ich zapalenie nazywa się terminem „zapalenie stawów”, zatoki czołowe - ich zapalenie nazywa się „zatoką czołową”, zatoki klinowe - ich zapalenie nazywa się zapaleniem klinowym.

Zapalenie zatok: objawy, leczenie domowe

Zapalenie zatok jest chorobą zapalną zatok szczękowych w górnej szczęce (ryc. 1). Często choroba ta nazywana jest również „zapaleniem zatok”. Wynika to z faktu, że zatoki szczękowe w literaturze fachowej są często nazywane terminem „zatok szczękowych”. Zapalenie zatok jest najczęściej jednostronne.

Zapalenie dziąseł - objawy i leczenie

Zapalenie czołowe jest zapaleniem zatok czołowych. Zatoki czołowe są jedną z czterech par zatok przynosowych (nadal istnieją zatoki szczękowe, sitowe i klinowe). Zatoki czołowe znajdują się w kości czołowej, bezpośrednio nad oczami (ryc. 1). Zatoki pomocnicze (w tym zatoki czołowe) są jamami wypełnionymi powietrzem i wyściełanymi od wewnątrz błoną śluzową.

Zapalenie klinowe: objawy i leczenie

Zapalenie klinowe to zapalenie zatok klinowych, które są jedną z czterech par zatok przynosowych. Izolowane zapalenie kręgosłupa jest niezwykle rzadkie (1-2% wszystkich przypadków ostrego i przewlekłego zapalenia zatok). Najczęściej zapalenie kręgosłupa powstaje w wyniku zapalenia sąsiednich zatok sitowych, które nazywa się „zapaleniem sitowym”.

Torbiel retencyjna: guz na wardze lub pod językiem

Niektórzy pacjenci zwracają się do dentysty z pytaniem: pod moim językiem lub wargą pojawiła się guzek - co to jest? To nic innego jak torbiel zatrzymująca dolną wargę lub przestrzeń hipoglikalną. Torbiel na wardze: zdjęcie torbieli może znajdować się bliżej powierzchni błony śluzowej (jak gdyby wznosiło się ponad nią) lub może znajdować się głębiej w tkankach.

Gotować: leczenie domowe

Furuncle to ropny ropień skóry, który występuje w zakażonym mieszku włosowym i zwykle następuje z powstaniem dużej ilości ropy i częściowej martwicy tkanek otaczających pęcherzyk. Częściej wrze w młodym wieku od 12 do 40 lat. Gotowanie na twarzy powstaje znacznie częściej niż na innych częściach ciała (według statystyk około 65% wszystkich wrzodów powstaje na twarzy).