Ortopantomogram: panoramiczny obraz zębów

Ortopantomogram jest tradycyjnym typem badania rentgenowskiego układu zębowo-szczękowego, zwanego również panoramicznym obrazem rentgenowskim. Taka nazwa została naprawiona, ponieważ na ortopantomogramie widoczny jest rozłożony obraz całego systemu zębów-szczęki „od ucha do ucha”. Tak więc panoramiczny obraz zębów pozwala zobaczyć stan nie tylko wszystkich zębów górnej i dolnej szczęki, ale także zatok szczękowych i stawów skroniowo-żuchwowych.

Tomografia komputerowa zębów

Tomografia komputerowa zębów (CT) to nowa metoda badania rentgenowskiego zębów, szczęk i tkanek miękkich twarzy, która pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz 3D zębów w wysokiej rozdzielczości. Ta metoda jest znacznie bardziej pouczająca niż tradycyjne dwuwymiarowe płaskie promieniowanie rentgenowskie zębów, które obejmuje celowane obserwacje rentgenowskie, ortopantomogram.